Voorspellingen: Toelichting door Siske

Siske is een sterke aanhanger van de chaostheorie. Volgens hem heerst er van nature uit chaos alom. "Enkel de mens probeert, doordat hij door zijn onnatuurlijk intelligentie zich zorgen kan maken over de toekomst, enige structuur aan te brengen in zijn leven, doch slaagt daar nauwelijks in. Tenzij hij zijn leven zodanig artificieel maakt, zoals de meeste mensen dat doen, dat, in ruil voor een beetje zekerheid, elke kans op verandering in de kiem wordt gesmoord."

 

"Maar, hoe kan iemand dan voorspellingen maken?", vroegen we hem? 

 

"Men dient eerst de absolute chaos te omarmen en volledig te aanvaarden. Dan kan je de chaos in jouw voordeel leren gebruiken. Het is belangrijk te weten dat 'geluk' voorspruit uit chaos. Bijvoorbeeld: als je veel verschillende activiteiten doet, dan leer je veel verschillende mensen kennen. Alle mensen zijn met elkaar verbonden; er zitten maximum zes schakels tussen eender wie op de planeet. Dat is ook de reden waarom er zoveel chaos heerst omdat alles verbonden is met elkaar. Als je meer mensen kent dan vergroot je aanzienlijk de kans dat je iemand tegenkomt die veel verschil maakt in je leven."

 

Verre familie van de chaos is de cyclus. Er is chaos alom, maar deze uit zich vaak in iets meer geordende cycli. De veranderingen die chaos veroorzaken kunnen immers niet allemaal te gelijk plaatsvinden. Het is de kennis en analyse van de cycli die ons een stap dichterbij brengt bij het voorspellen van de toekomst. Een volgende stap is het doorgronden van de menselijke geest om te weten hoe die op welke prikkels reageert. De laatste stap, en die is veruit de moeilijkste, is te beschikken over voldoende informatie. 

 

Het is toch gewoon onmogelijk om te beschikken over alle informatie en die dan nog correct te interpreteren? 

 

"Daarom is het generalistische kennismodel zo belangrijk. Zoveel mogelijk weten over zoveel mogelijk dingen en vooral de verbanden tussen alles kunnen afleiden. Iets wat door specialistische kennis, die overal wordt onderwezen, nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Het duurt bijna een heel mensenleven om zo een kwantumcognitief toekomstvoorspellend model op te bouwen, maar eenmaal men zich in een ver gevorderd stadium bevindt, wordt het best wel amusant. Er is ook een genetische/cerebrale/hormonale component aan verbonden; sommige mensen kunnen nu eenmaal gemakkelijker zwakke signalen en dissonanties waarnemen. Andere mensen zien, door te hoge domapine-niveau’s, overal verbanden en patronen."