Word miljonair, de formule!

Hoe jonger je deze formule toepast, hoe beter. Rendement wordt in de praktijk voornamelijk bepaald door de factor tijd. Als het te laat is voor u, stimuleer dan uw kinderen om deze formule toe te passen.

 

1) Stap uit het ’systeem’! Verlaag aanzienlijk je kosten in levensonderhoud. 

Ga bij je ouders wonen, leef desnoods in een caravan!

 

2) Ga zo snel mogelijk (deeltijds) werken, boeken lezen kan je achteraf en op school leer je toch

niet veel, je wordt er zelfs dommer!

 

3) Gebruik wel de andere helft van je tijd om aan zelfstudie te doen. 

Word een absolute top-expert in iets dat je interesseert, passioneert.

 

4) Beleg 200€ (vermeerderd met de inflatie) per maand in een indexfonds of dividendaandelenfonds.

Bespreek dit met uw bank. Houd de kosten zo laag mogelijk.

 

5) Zorg dat de deelbewijzen op uw naam staan!

 

6) Zet 100€ (vermeerderd met de inflatie) per maand op een spaarrekening.

 

7) Als de onderliggende waarde daalt met 10%, verhoogt u uw inleg met 20%. 

U haalt die 20% van uw spaarrekening.

 

8) Als de onderliggende waarde daalt met 20%, verhoogt u uw inleg met 40% enz.

 

9) Stel alles in het werk om maandelijks 300€ bij elkaar te krijgen, zelfs als gaat dit ten koste

van uw opleiding. Nu je in een caravan woont, kan wat geld opzij zetten geen probleem zijn!

 

10) Begin er nu onmiddellijk mee! Aandelen leveren gemiddeld 8% rendement op dividenden inbegrepen. 

1€ aan 8% is na 30 jaar 10€!

 

11) Gebruik uw beleggingen als onderpand bij de bank om zoveel mogelijk te lenen.

 

12) Koop vastgoed met het geleende geld, kleine appartementen en commerciële panden.

 

13) Betaal met de opbrengst uw leningen af.

 

14) In een latere fase leeft u met de opbrengst zoveel mogelijk in landen die hun eigen munt hebben

(Polen, Turkije…) en waar het leven de helft goedkoper is.

 

15) Je hebt nu veel tijd om boeken te lezen en de wereld te doorgronden. 

Het is beter dit te doen op latere leeftijd om niet te veel ontmoedigd te geraken.