Siske over succes

Voor Siske aangehouden werd, had hij een adviesbureau en was hij succes-coach. Hij leidde ook veel vrouwen op. Hijzelf hield zich al bezig met de studie van biologische en psychologische sekseverschillen vooraleer er literatuur over verscheen. Met zijn kennis leerde hij vrouwen hun sterke punten en specifieke eigenschappen beter te gebruiken en hun aangeboren kwaliteiten te herontdekken, waardoor ze volgens hem ‘de wereld konden veroveren’.

 

Helaas was het laatste wat hij zei tegen een groep managers die bij hem op seminarie waren:

 

"Ik kan jullie niet helpen. Jullie genetische inferioriteit en miserabele onderdanigheid druipt als een slijmerige massa van het plafond in jullie eigen nek. Jullie zijn niet in de wieg gelegd voor het grote succes, maar wel om als werkmieren elke dag in de file te staan op weg naar een duf kantoor om er de ganse dag onder hypnose op een klavier te tokkelen. Jullie zullen vertrappeld en volledig misbruikt worden door het vrouwelijk geslacht, ook seksueel! Ik vrees dat ik mijn bureau zal moeten sluiten wegens een gebrek aan kwalitatief didactisch materiaal. Heren, ik wens jullie nog een vrolijk dagverloop."

 

Toch kan Siske, als hij het wil, zijn mentale kracht op een positieve manier reflecteren naar andere mensen en ze werkelijk hogerop de ladder helpen.

 

"Zelfontwikkeling in combinatie met uitstel van beloning is de moeder van het succes."

 

"Instinctieve improvisatie in combinatie met toegepaste kennis is de sleutel tot genialiteit en het verwezenlijken van grootste dingen."

 

"Je niet laten afleiden van de weg en langdurige fixatie op een duidelijk gedefinieerd doel garanderen welslagen."

 

"Als je hogerop wilt in het leven, bestudeer dan machtsstrategieën. Als je echt ver wilt geraken, bestudeer dan vrouwelijke machtsstrategïeën." 

 

"Als je wilt slagen moet je veel geluk hebben. Geef geluk een kans door actie te ondernemen en door mensen te ontmoeten, zelfs al zijn het slijmballen!"

 

"Word wat je bent, niet wat men je zegt te moeten zijn."