Siske over zijn wetten

Siske heeft haast alle natuurwetten die de dynamische processen van mens en maatschappij sturen, vastgelegd. Dit is een indrukwekkend levenswerk en bevat informatie van onschatbare waarde.

 

 

Enkele voorbeelden:

De wet van het conflict

Teveel conflicten uitlokken leidt uiteindelijk tot de dood, want men maakt teveel vijanden. Overdreven conflictvermijdend gedrag echter, leidt uiteindelijk tot een veel groter conflict en heeft dus eveneens de dood of ondergang tot gevolg.

 

De wet van de samentrekkende entiteiten

Deze wet houdt in dat na een periode van welvaart en positivisme, de cyclus keert en mensen dan de natuurlijke reflex hebben enkel aan zichzelf te denken in plaats van aan anderen, zelfs al is dit op termijn contraproductief. Men gaat op zeer korte termijn plannen in plaats van op lange termijn. De aandacht is gericht op de directe omgeving. Men wordt opnieuw een roofdier. Dit leidt niet alleen tot meer conflicten, maar ook tot een versnelling van de neerwaartse economische spiraal. Voorheen was er veel mogelijk, nu bijna niets meer.

 

De wet van de dominante bevolkingsgroep

Er kan slechts één bevolkingsgroep dominant zijn binnen een territorium.

 

 

De wet van de hiërarchie

Elk levend wezen is ofwel dominant of wel onderdanig tegenover elk ander levend wezen. 

 

 

De wet van corruptie

Elke vorm van samenleving is corrupt, daar zij de som is van alle mensen die van nature corrupt zijn. Enkel de gradatie verschilt; de ene mens is soms iets minder corrupt dan de andere. Corruptie is in een corrupte samenleving met een corrupt belastingstelsel de enige manier om vooruit te komen, tenzij je schatrijk geboren bent. Corruptie is een vast onderdeel van het leven, daar corruptie de primitieve manifestatiedrang, die genetisch vastgelegd is, vervangt. Mensen die correct willen zijn geraken niet vooruit in het leven, juist omdat alles corrupt is en zij aldus een bedreiging vormen voor hun omgeving.

 

 

De wet van het machtsmisbruik

Macht leidt tot machtsmisbruik, omdat de macht dient misbruikt te worden tegen diegenen die de macht willen overnemen.