Siske over geschiedenis

Siske is een vlijtige geschiedenisstudent. Volgens hem hebben we haast alle maatschappelijke problemen van nu al eens een keer gehad, dikwijls met een treffende gelijkenis. Aangezien Siske gelooft in de cycliciteit van de dingen is de studie van geschiedenis een manier om de toekomst te voorspellen.

 

"Op dit eigenste moment is de geschiedenis zich aan het herhalen."

 

"Hoe meer je je verdiept in een onderwerp, hoe meer je er achter komt dat de populaire versie, die haast overal wordt aanvaard en onderwezen, het tegenovergestelde is van wat er echt is gebeurd..."

 

"De geschiedenis wordt bepaald door de politieke machthebbers van nu."

 

"Vrede is een tijdelijke toestand en hoe langer ze duurt, hoe groter de oorlog die erop volgt."