Seksualiteit

Hoewel een totaal ongeremde seksualiteit leidt tot perversiteiten, gebroken gezinnen en onstabiliteit in het algemeen, mogen we volgens Siske niet vergeten dat kwaliteitsvolle seks een sterke genezende kracht bezit. De meeste mensen hebben namelijk een hormonaal onevenwicht. Dit is te wijten aan de steeds grotere kloof tussen de biologische constitutie van de mens en de moderne maatschappij. Dit veroorzaakt chronische stress, neerslachtigheid en tal van andere beschavingsziekten. 

 

De laatste decennia werd deze kloof echter nog groter door alsmaar meer regeltjes en wetten waardoor de mens zich minder vrij kan bewegen, zijn creativiteit wordt beknot en zijn instincten worden onderdrukt. Daarnaast wordt de hormonale disbalans versterkt door de onderdrukking van de sekseverschillen. Mannen en vrouwen zijn daardoor minder aantrekkelijk voor elkaar geworden. Voor vrouwen, die haast geen mannen in de oorspronkelijke betekenis van het woord meer vinden, wordt het alsmaar moeilijker om hun dieper liggende seksuele driften en oergevoelens te kunnen bevredigen, aldus Siske.

 

De mannelijk bedprestaties gaan er zienderogen op achteruit en dat heeft een negatieve invloed op de relatie. Het ontbreekt beide seksen aan kennis van het menselijk lichaam maar de moderne man schiet ook tekort op het vlak van stootkracht, uithoudingsvermogen en dominantie.

 

Siske ontwikkelde een seksueel repertoire die hij ‘de semiverkrachting’ noemt en die een vrouw opnieuw confronteert met haar biologische identiteit. Dat geeft dikwijls een ongelooflijk bevredigend gevoel en zorgt voor een correctie van de hormoonspiegels. Zo worden onder andere endorfines afgescheiden, maar ook de productie van ondermeer serotonine, dopamine en noradrenaline schakelt in een hogere versnelling. Al deze hormonen zorgen voor een ware ‘seksroes’ en minder stress in de dagen die erop volgen. 

 

Ook voor mannen betekent het verrichten van afwisselend zachte en agressieve seksuele handelingen een enorme bevrijding, alsof het juk van de moderne maatschappij eindelijk wordt afgeworpen.

 

Hoewel deze aanpak voor veel moderne ‘hormonaal platgelegde brave mensen’ op het eerste zich bijzonder politiek incorrect zal lijken, staat ze garant voor een gelukkig seksleven. Veel mensen voelen zich na een behandeling als het ware herboren.

 

Het moet wel een spel blijven en het is de bedoeling dat beide partners genieten. Dingen doen die je partner niet wil zijn vanzelfsprekend uit den boze. Het komt er op aan ‘juist hard genoeg te slaan’ in een eerder ludieke sfeer.

Het is belangrijk om er met uw partner eerst over te praten en eerst ‘de toelating’ te vragen. Er kan dan bijvoorbeeld begonnen worden met het voorzichtig aan de haren trekken. 

Dominant en onderdanige gedrag zijn natuurlijk niet altijd nodig om goede seks te hebben. Soms mogen de rollen ook eens omgekeerd zijn.

 

In de eerste plaats zijn goede bedprestaties de belangrijkste voorwaarden om een toelating voor agressiever gedrag te bekomen. 

 

 

“Door veranderende geslachtshormoonspiegels van zowel mannen en vrouwen wordt de mens zowel psychologisch als fysisch onaantrekkelijker. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld een negatievere taille-heup verhouding en mannen worden alsmaar smaller, verwijfder en de kwaliteit en hun sperma, alsook zijn spuitbereik, gaan er op achteruit.”

 

“De toelating om ‘gedoseerd te verkrachten’ geven vrouwen natuurlijk niet zomaar is aan elke man, in tegendeel, slechts weinig mannen kunnen die toelating bekomen. Dit komt omdat vrouwen enkel door genetisch superieure mannetjes en op gepaste momenten grof behandeld willen worden. Van mannen die laag op de hiërarchische ladder staan en die een lage testosteronspiegel hebben, verwacht men enkel dat ze lief zijn en over hun gevoelens praten.”

Zomaar wat grof beginnen doen, zal dus eerder een omgekeerde reactie uitlokken.

 

“Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe preuts de Vlaamse bevolking wel is. Alsof men nog in de Middeleeuwen leeft…”

 

“Aangezien er van het mannelijk geslacht niet veel meer over blijft zijn steeds meer vrouwen op zoek naar ‘een speciale behandeling’. Een goede seksdoktor is een man die er als het ware van overtuigd is dat hij de Duivel in hoogsteigen persoon is. Hij betreedt nog maar net het etablissement en bekomt al ‘de toelating’.

 

“Als je van het hersendeel dat bij vrouwen verantwoordelijk is voor het detecteren van onvervalst zelfvertrouwen bij mannen, een computer zou maken, dan zou die zo groot zijn als een huis…”

 

“Respect staat altijd centraal. Als een vrouw zegt stop, dan is het stop, al ben je niet zeker of ze het meent.”

 

Volgens studies hebben 97% van de vrouwen heeft het gevoel dat ‘hen iets moet overkomen…’ Ik overkom jou…”