Siske in gesprek met Jürgen Van Boxtael, 44, leraar

“Goedemorgen.”

“Goedemorgen Siske. Mijn naam is Jürgen.”

 

 

“En hoe gaat het met u Jürgen?”

“Wel, iedereen zegt dat je knettergek bent, maar ik denk dat mensen veel van u kunnen leren. Ik probeer zelf zoveel mogelijk antwoorden te vinden op de levensvragen.”

 

 

“Ben je op zoek naar de zin van het leven of ben je zelf al tot de conclusie gekomen dat het leven geen enkele zin heeft en wil je enkel weten hoe je de kwaliteit van je kortstondig en miserabel bestaan kan verbeteren zodat het leven dan toch nog een aantal leuke momenten heeft en het misschien uiteindelijk toch nog enigszins de moeite waard is?”

“Euh.. zoiets ja.”

 

 

“Je bent dus akkoord met de heidense stelling dat het leven geen zin heeft?”

“Mijn zoektocht heeft in elk geval nog niets opgeleverd.”

 

 

“Zeer goed! Het zinvol maken van het leven bestaat in de eerste plaats uit het aanvaarden van de onzin ervan. Het leren berusten in ons verschrikkelijk lot zorgt voor relativering, gelatenheid, kortom: emotionele stabiliteit. Die stabiliteit is nodig om een solide basis te hebben om zich de wetten van het succes eigen te maken”

“Maar succes vraagt om toewijding, motivatie en hard werken. Dat valt moeilijk te rijmen met gelatenheid want ze staat juist de ambitie in de weg?”

 

 

“Goed opgemerkt confrater. Maar vraagt het toegeven van de onzin van het leven niet juist veel moed en kracht? De grootste levenskunst bestaat uit de bereidheid alles op te geven en op te offeren om zijn doelen te realiseren, daarbij wetende dat het leven geen enkele zin heeft. Dit ‘leuk’ concept zorgt enerzijds voor de bereidheid om alles in het werk te stellen om dan toch nog te schitteren aan de hemel in plaats van niet meer dan wat stof te zijn, maar anderzijds voedt ze ook de bereidheid om zijn leven in de weegschaal werpen, juist omdat het geen enkele zin heeft. Vandaar het nuttig verband.” Maar er is nog meer. Het leven heeft voor niemand zin. De meeste mensen kunnen deze gedachte niet aan en beweren aldus het tegendeel. Diep in hun hart beseffen ze maar al te goed de nietigheid en zinloosheid van hun bestaan. Daar zorgt de tijd wel voor want de molens van de tijd malen langzaam maar fijn. Het komt er op aan om juist deze leegte te vullen en de mensen iets ‘zinvols’ aan te bieden. Ziehier het tweede verband. Het aanvaarden van de zinloosheid van het leven geeft je een manier om jezelf te motiveren en het geeft je enorme commerciële mogelijkheden.” Iedereen zit namelijk met een leegte die moet opgevuld worden. Zoals de kwakzalvers uit de middelleeuwen hun middeltjes aan een dwaze maar gretige massa kwijt konden, zo kan jij nu jouw fantastische producten versjacheren aan het eenzame, ronddolende, randdebiele consumentenpubliek. Onze samenleving is complexer geworden, beschaafder lijkt het wel, maar de mensen worden nog altijd even dom gehouden door middel van gespecialiseerde studierichtingen die hen enkel in het moderne economisch systeem doet passen, maar hen belet om het totaalbeeld en de doortraptheid van het systeem te zien. Je kan hen alles aansmeren wat je maar wil maar als ik een paar tips kan geven: alle vormen van psychische begeleiding, medicatie en allerlei gezondheidsmiddeltjes, voedingssupplementen, gokspelen, drugs, drank, sex, relatiebemiddeling, conflictbemiddeling, occultisme, zwembaden, alle vormen dan dienstverlening die de mensen tijd doet besparen, levensverlenging, penisverlenging, plastische chirurgie, milieuvriendelijk vergif, fantastische rendementen…of gewoon een of ander bankproduct…"

“Ik ben onder de indruk.”

 

 

“Of nee, begin gewoon een eigen sekte.”

“Een sekte van wat?”

 

 

“Maakt niet uit. Zolang de mensen zich maar niet eenzaam voelen…”

“Dat is allemaal heel boeiend maar ik zie mezelf niet direct als sekteleider rondlopen.”

 

 

“Nee, je bent daarvoor te zwak.”

“Hoezo?”

 

 

“Ooit al gehoord van sanpaku?”

“Van wat?”

 

 

*“Sanpaku. Je hebt ondersanpaku en bovensanpaku. Het Japanse woord sanpaku

betekent letterlijk ‘drie witten’. Het refereert aan een toestand waarin het oog drie witte kanten of gebieden rond de iris vertoont. Als je veel oogwit aan de onderkant van de iris hebt, dan ben je teveel yin, dan heb je ‘onder-sanpaku en dan is je lichaam met al je organen te zwak. Als je meer wit aan de bovenkant hebt, boven-sanpaku, dan ben je sterk of zelfs gewelddadig. In de moderne Westerse wereld is nagenoeg iedereen onder-sanpaku.”*

“Hoe komt dat?”

 

 

Omdat onze Westerse wereld langzaam maar zeker naar de kloten aan het gaan is… hahahaha! Graag had ik ons gesprek verder gezet maar ik heb nog andere kandidaten maar laat me gerust weten hoe het je vergaat.”

“OK, bedankt”.