Siske in gesprek met An Peleman, 39, advocate

stilte...

 

"Proberen het psychologisch overwicht te behalen door het aanhouden van een stilte... Ik hoop dat je beter kunt dan dit..."

"Misschien was ik bang om iets verkeerds te zeggen."

 

 

"Proberen het psychologische overwicht te herwinnen door onderwerping."

"Je kent blijkbaar veel van vrouwen..."

 

 

Proberen het psychologische overwicht te herwinnen door het mannelijk ego te strelen... pff. Maar omdat je zo aandringt... omtrent vrouwen is er voor mij nog maar een vraag onbeantwoord gebleven..."

"En dat is..."

 

 

"Hoe komt het dan vrouwen zich langs de ene kant vol toewijding en liefde aan hun kinderen geven en dat ze langs de andere kant hun lichaam verkopen aan de Duivel voor een stuk chocolade...?"

"Blijkbaar ken je toch niet zoveel van vrouwen..."

 

 

"Alstublieft, leg het mij uit..."

"Misschien vinden vrouwen kinderen veel waardevoller dan volwassenen, juist omdat ze nog kind zijn, je weet wel, voor ze 'man' worden, en de rest is gewoon voortplanting."

 

 

"Als de techniek van de in-vitrofertilisatie volledig op punt staat hebben jullie ons niet meer nodig..."

"Inderdaad..."

 

 

"Ik veronderstel dat je om andere redenen naar hier bent gekomen dan om over de bloemetjes en de bijtjes te praten?"

"Ja, ik had graag geweten waarom je mensen vermoordt?"

 

 

"Dat doen ze zichzelf aan."

"Ja, maar jij geeft de aanleiding"

 

 

"Ik geef gewoon mijn mening, vrije meningsuiting en zo..."

"Die mensen waren onschuldig en hebben u geen schade berokkend."

 

"We leven in een tijd van genetische degradatie, moreel verval, algemene verdwazing en verdoving. Het turbokapitalisme met als dienaar de zogenaamde democratie, zuigt alle leven uit de mens uit waardoor hij niets meer wordt dan een verzameling cellen en hormonen die enkel nog reageren op bepaalde impulsen, als een marionet met draden verbonden aan de marketeers. De moderne Westerse wereld met de levensstijl die ze opdringt, staat lijnrecht tegenover de biologie van de mens, de primaire basisbehoeften, instincten, emoties. Waardering, het gevoel deel uit te maken van een groep, identiteitsbesef, het geven en ontvangen van liefde en genegenheid, opkomen voor elkaar, respectvol omgaan met elkaar, kameraadschap, elkaar helpen: wat is er nog van overgebleven? De mens begint zijn leven vol goede voornemens dromen, idealen maar langzaam dringt de harde werkelijkheid door en komt het besef dat alles gebaseerd is op dwaasheid, misleiding en bedrog. Uiteindelijk blijft er van de mens niets meer over dan een hoopje ellende."

"Is het dan allemaal negatief voor u? Vroeger hadden de mensen het toch veel slechter. Onze wereld is niet perfect maar is dat niet beter dan de alternatieven die we tot nu toe gehad hebben?"

 

 

"Ik wil aantonen dat de pendel steeds beweegt van kwaad naar goed en van goed naar kwaad."

"En als dat uw eigen privé-manier van denken is waarom moet je dan andere mensen lastigvallen?"

 

 

"Dat de wereld zo in mekaar zit, ok, jullie doen maar zolang is er geen last van heb. Maar dat is het nu net; ik heb er last van in ik moet ook leven in die wereld, ik ben ook een mens, een sociaal wezen dat behoefte heeft aan interactie met andere mensen, maar veel van mijn vrienden hebben zelfmoord gepleegd, gewoon omdat ik ze de waarheid verteld heb of omdat ze er zelf achter gekomen zijn..."

met verheven stem

"Is aanpassing aan de omgeving geen primaire vorm van overleving?"

 

 

"Jij hebt makkelijk praten als vrouw."

"Wat heeft dat er nu mee te maken?"

 

 

"Vrouwen zijn genetisch geprogrammeerd om positief te denken. Kinderen opvoeden met een pessimistisch denkbeeld zou het alleen maar erger maken."

"Dus vrouwen zijn niet objectief?"

 

 

"Nee."

"Maar dat kan toch evengoed van mannen gezegd worden? Die zijn toch ook genetisch geprogrammeerd om negatief te denken tot het tegendeel bewezen is, als middel tot overleving, als bescherming tegen een potentiële vijand? Dus mannen zijn al even subjectief als vrouwen..."

 

 

"Ja maar ik kan het ook niet helpen dat pessimisme nu eenmaal dichter bij de realiteit staat..."

"Nu ben je niet redelijk..."

 

 

"Het systeem faalt, je zal het wel zien. Kijk maar naar je eigen leven. Ben jij gelukkig? Eerlijk?"

"Ik mag niet klagen."

 

 

"Dat klinkt niet echt enthousiast..."

"Het is niet allemaal hoe ik zou willen maar ik denk dat ik redelijk gelukkig ben."

 

 

"Het leven is een zinloze tragedie die uitmondt in een onontkoombare dood. Schopenhauer."

"Wat mij interesseert is waarom denken Schopenhauer en jij zoiets?"

 

 

"Omdat we helaas slim genoeg waren om er achter te komen."

"Dus mensen die gelukkig zijn, zijn automatisch dom...?"

 

 

"Simpel van geest in elk geval." Kijk, heel weinig mensen komen tot dat besluit omdat ze door ‘het systeem’ worden afgeleid van de waarheid. Het leven is een val waar iedereen in trapt. De meeste mensen streven materieel bezit na en daarom moeten ze heel hun leven werken van ’s morgens tot ’s avonds, zo hebben ze geen tijd om na te denken laat staan om kennis op te doen. Aldus kan de waarheid nooit achterhaald worden."

"Wat heb jij dan gedaan om je dagen te vullen?"

 

 

"Ik ben op zoek gegaan naar de waarheid"

"Zijn het niet eerder de eenzaamheid en een schrijnend gebrek aan liefde die u zo pessimistisch gemaakt hebben?"

 

 

"De waarheid is zo verschrikkelijk dat het eenzaam maakt". Al op jonge leeftijd werd ik vaak sociaal moeilijker aanvaard, enkel omdat mij mening verschilde van het algemeen geldende.

"En als je weinig sociale contacten hebt dan heb je nog meer tijd over om op zoek te gaan?"

 

 

"Inderdaad, maar je wordt ook kwaad op de wereld."

"Je werd boos omdat het de wereld was die je tot eenzaamheid dreef en dan wou je enkel nog wraak nemen..."

 

 

"Ik vind enkel dat het tijd wordt dat de waarheid aan het licht komt."

"Jouw waarheid."

 

 

"Hoezeer ik uw scherpzinnigheid ook op prijs stel, ik denk niet dat jij voldoende gekwalificeerd bent om mijn waarheid te beoordelen."

"Ik stel voor dat we het hierbij laten."

 

 

"Ja, keer maar terug naar de vrolijke wereld..."

"In elke geval vrolijker dan jouw wereld hier."

 

slaat tilt

 

"Godverdomme! Denk je nu echt dat er voor jou nog enige vrolijkheid is weggelegd in het corrupte klotesysteem! Wanneer heb je voor het laatst een warm gevoel van tederheid waangenomen bij je medemens? Van je hond misschien? Ze rent weg Haha, hij zal honger gehad hebben... Wanneer heeft er jou nog iemand een dienst bewezen zonder seksuele bijbedoelingen en zonder ervoor betaald te worden? Als je mama je luier veranderde? Hahahahahaha! Als je jeuk hebt in je nek voel je dan opnieuw de hete adem van nonkel Frans van toen hij zich over jou tenger lichaam heenboog...? Hahahahaa!"

 

Ze braakt buiten op de parking…